REFORMATION, SVENSKEKRIGE OG ENEVÆLDENS INDFØRELSE (ca. 1500-1700)

SØFARTSNATION OG KOLONIMAGT (fra ca. 1620)